UV monitoring

UV – Monitor UVT 16 je ve spojení s UV – Sondou, určen pro hlídání UV – zdrojů a jejich řízení pro menší germicidní zařízení. Monitor je určen k vestavbě do deskových zařízení. Veškeré přípojné body se nacházejí na přípojném poli, umístěném na zadní straně přístroje. Na přední straně se vedle 3 staticky signálních LED, nachází 5 ovládacích tlačítek a dvouřádkový alfabetický display pro komfortní ovládání a signalizaci naměřených hodnot a dalších údajů. Údaje, které mají být znázorněny, lze včetně naměřených údajů vyvolat pomocí tlačítek. Pomocí těchto tlačítek lze taktéž ovládat celkové nastavení a programování přístroje.

Display vykazuje velmi dobrou čitelnost, veškeré programování přes ovládací tlačítka, odpadá tedy nutnost propojení s počítačem. Bez modifikace kompatibilní se širokou škálou senzorů. Lze připojit senzor pro měření průtoku, kalibrace na hodnoty senzorů za použití Menu bez dalšího nářadí. Otevřené modulární programování. Provedeni v IP65 bez dodatečného chránění. Na přání zákazníka lze doplnit protokolování všech hodnot, dodatečné doplnění senzorů jako teplota, vodivost, pH-hodnoty.

Integrované funkce jako počítadlo provozních hodin, zůstatková životnost lamp, spínací údaje, údaje k potřebné výměně lamp, výpadek lamp, alarm.

Certifikace dle platné legislativy EU a DIN.

Vyhledávání

Kontakt

UV Technics Chrudimská 146
53002 Pardubice
Česká Republika
Ing. Jan Adámek - obchod
+420 608 452 275

Ondřej Hurych - obchod
+420 737 385 043

Pavel Bouška - obchod
+420 776 402 327

Tomáš Plch - obchod
+420 734 231 911