Ultrafialové záření se v sektoru zahradních jezírek využívá k úpravě vody již řadu let. Z pravidla jde o tzv. UV-C záření, což je záření o vlnové délce 200–280 nm, nejúčinnější je při vlnové délce 253,7nm. Ve filtračních systémech zahradních jezírek se UV záření používá k potlačení zeleného nebo hnědého zákalu vody, který vzniká přemnožením jednobuněčných řas a dále k potlačení patogenních organismů, zejména virů a bakterií. Principem UV záření je fyzikální narušení struktury DNA těchto mikroorganismů, což vede k omezení jejich rozmnožování a nakonec k úplnému zániku.

Zdrojem UV-C záření je tzv. UV lampa. Jde o zařízení produkující UV-C záření, většinou pomocí nízkotlaké výbojky, která je uložena v trubici z křemenného skla. Průtokem vody kolem výbojky dojde k jejímu ozáření. V současnosti jsou na trhu dva typy jezírkových UV lamp. Klasické průtočné UV lampy, které se instalují na výtlačné potrubí čerpadla, případně na nátokové potrubí do filtrace, a ponorné UV lampy, které se dají instalovat do různých částí filtračního systému.

Obecně jsou ponorné UV lampy účinnější než průtočné, protože se neinstalují za čerpadlo, kde je vysoká rychlost proudění, ale jsou instalovány v místech, kde voda proudí volně, pomaleji a ve větším průřezu, tudíž se v blízkosti lampy zdrží déle. Jsou tedy schopny ozářit relativně větší objem vody za stejnou časovou jednotku.

Dezinfekce vody pomocí UVC technologií chrání životního prostředí a nalézá použití v mnoha odvětvích, jako např. všeobecné vodní hospodářství, aquakultura, úprava bazénové a pitné vody, ČOV, desinfekce studniční vody, odpadové hospodářství, vzduchotechnika, gastronomie, masný průmysl, zdravotnictví, desinfekce povrchů a další. Tento čistě fyzikální proces, eliminuje použití chemických látek na minimum.

Dodáváme různé systémy germicidních zařízení a příslušenství. Poradíme vám, ať už se jedná o jednoduchá dezinfekční zařízení pro úpravu rybničních a bazénových vod, nebo o zařízení určená pro profesionální dezinfekci.

Vyhledávání

Kontakt

UV Technics Chrudimská 146
53002 Pardubice
Česká Republika
Ing. Jan Adámek - obchod
+420 608 452 275

Ondřej Hurych - obchod
+420 737 385 043

Pavel Bouška - obchod
+420 776 402 327

Tomáš Plch - obchod
+420 734 231 911